Część pracodawców wymaga od kandydatów do pracy tego, aby odbyli oni stosowne badania psychotechniczne. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza jeżeli ktoś stara się o pracę jako zawodowy kierowce. Badania takie trwają zazwyczaj kilka godzin. Psychotesty zawierają szereg specjalistycznych pytań dotyczących strefy emocjonalnej badanej osoby. Ich celem jest wykrycie wszelkich zaburzeń, które mogłyby przyczynić się do niezrównoważenia emocjonalnego, które w zawodzie kierowcy może być bardzo niebezpieczne. Jednym z miast, w którym można wykonać takie psychotesty jest Bielsko Biała.

 

Testy psychologiczne wykonywane są także obecnie przed przyznaniem decyzji o stopniu niepełnosprawności. Nie ma się czego obawiać, szereg testów ma za zadanie określić między innymi zdolności poznawcze konkretnej osoby oraz ocenić jest stan emocjonalny. Może bowiem okazać się, że niekiedy będzie konieczna psychoterapia. Zwłaszcza dla osób na co dzień borykających się ze swoją niepełnosprawnością może to przynieść bardzo wymierny skutek w postaci lepszego samopoczucia i podniesienia poziomu własnej wartości, co przełoży się na lepsze zadowolenie z życia.