Okresowo wykonywana morfologia jest szansą na wczesne wykrycie choroby. Te podstawowe badania krwi, a raczej ich wyniki, są podstawą do tego, by ocenić stan naszego zdrowia i ewentualnie zlecić badania dodatkowe.

Czy RDW-CV niskie to powód do niepokoju? Czy analizując samemu odbiegające od normy parametry, musimy obawiać się anemii?

Jaką rolę w naszym organizmie spełniają leukocyty oraz erytrocyty?

Podczas interpretowania naszej morfologii, pierwsze, na co zwracamy uwagę, to WBC oraz RBC. Nazwy obu parametrów zaczerpnięte są z języka angielskiego i w dosłownym tłumaczeniu oznaczają białe krwinki oraz krwinki czerwone.

  • białe krwinki to leukocyty, a ich rolą jest ochrona naszego organizmu przed infekcjami, które mogą na przykład być wywołane przez drobnoustroje takie jak wirusy, bakterie oraz grzyby
  • czerwone krwinki, erytrocyty, to komórki krążące w naszym organizmie razem z krwią i ich rolą jest przenoszenie tlenu.

Co oznacza termin RDW-CV?

Jeżeli już rozumiemy, że RBC (erytrocyty) są niezbędne do podtrzymywania funkcji życiowych i pod uwagę bierze się ich ilość, to w przypadku RDW ważna jest jakość.

RDW (wynik prawidłowy 11,5-14,5%) wskazuje na różnicę w wielkości erytrocytów, ale to, że wynik badania jest w normie, nie oznacza wcale, że jesteśmy zdrowi. Do bardziej szczegółowej diagnozy używany jest dodatkowy parametr MCV i to dzięki niemu dowiadujemy się czy erytrocyty są małe, czy duże.

Wynik RDW-CV używany jest najczęściej, ale można się spotkać również z terminem RDW-SD. Wskaźnik CV przedstawia wynik w procentach [%], natomiast wskaźnik SD w wartościach bezwzględnych [fL].

RDW-CV niskie, podwyższone i normalne-jakie są między nimi różnice?

W sytuacji, kiedy nasze czerwone krwinki są powiększone, może to świadczyć o deficycie witaminy B12 lub kwasu foliowego. Kiedy ich rozmiar jest mniejszy, może to wynikać z niedoboru żelaza.

Nie tylko RDW-CV wysokie (powyżej 14,5%), ale również normalne (11,5-14,5%), może wskazywać na stan choroby, dlatego konieczne są badania dodatkowe.

W przypadku, gdy RDW-CV jest niskie (poniżej 11,5%), szansa na chorobę jest o wiele mniejsza, jednak nie można jej wykluczyć.

Różnica polega na tym, że gdy RDW-CV jest niskie, wykrycie choroby może być dużo bardziej skomplikowane.

RDW-CV niskie-przyczyny

RDW-CV niskie, zazwyczaj, w połączeniu z resztą wyników w normie, nie powinno być przyczyna naszego stresu.

Jeżeli jednak nasza morfologia częściowo odbiega od normy (np. MCV, hemoglobina), to RDW-CV może być niskie z następujących powodów;

  • anemia mikrocytarna (niskie MCV)
    • czerwone krwinki są za małe, aby spełniały prawidłowo funkcję przenoszenia tlenu
  • anemia makrocytowa (wysokie MCV)
    • czerwone krwinki są za duże, aby spełniały prawidłowo funkcję przenoszenia tlenu (występuje również pod nazwą megaloblastyczna)

Rzadziej spotykane przyczyny niskiego RDW-CV to;

  • choroby autoimmunologiczne
  • białaczka

Morfologia jest podstawowym badaniem krwi, które każdy z nas powinien wykonywać okresowo (co najmniej raz na rok). Regularne wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości może nie tylko zasygnalizować istnienie choroby na wczesnym etapie, ale może również uratować nam życie.

O RDW-CV dowiesz się więcej w artykule w portalu: https://obeo.pl