Nie możesz iść do pracy ze względu na ból kręgosłupa, zatrucie pokarmowe lub inne dolegliwości? W takim przypadku konieczne jest udanie się do lekarza po zwolnienie lekarskie, które potocznie określane jest jako L4. Nie trzeba jednak udawać się do przychodni osobiście – alternatywa to L4 przez internet. Jak można je otrzymać?

Kiedy konieczne jest zwolnienie lekarskie z pracy?

Zwolnienie lekarskie z pracy przysługuje tym osobom, które ze względów zdrowotnych nie mogą wykonywać swoich obowiązków. L4 wystawiane jest najczęściej w przypadku dolegliwości jak grypa, zatrucia, bóle pleców, urazy. Również można otrzymać je w przebiegu innych dolegliwości wymagających specjalistycznego leczenia zabiegowego, a także rekonwalescencji w domu.

O wystawieniu L4 decyduje lekarz, który wypisuje odpowiedni dokument. Obecnie cały system jest zinformatyzowany, dlatego informacja o zwolnieniu lekarskim natychmiast przekazywana jest do pracodawcy oraz do ZUS. Nie ma zatem potrzeby dowożenia dokumentu osobiście do zakładu pracy.

Jak otrzymać L4 bez wychodzenia z domu?

Obecnie zwolnienie lekarskie z pracy można otrzymać również bez konieczności wychodzenia z domu. Jest ono dostępne w ramach tak zwanej teleporady, którą można otrzymać u swojego lekarza rodzinnego, ale również można otrzymać je online w prywatnych przychodniach medycznych.

Dla wielu osób, także tych, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego, wygodnym rozwiązaniem jest otrzymanie zwolnienia lekarskiego przez internet. Taka oferta dostępna jest w dowolnym miejscu i nie wymaga dzwonienia do ośrodka zdrowia, gdy często dodzwonienie się do niego jest bardzo trudne.

Zwolnienie jest wydawane przez lekarza posiadającego odpowiednie uprawnienia podczas konsultacji lekarskiej. Pacjent może otrzymać wtedy także receptę na leki – jest ona wydawana jako e-recepta do realizacji w aptekach w całym kraju. Cała procedura otrzymania L4 przez internet odbywa się zatem za pośrednictwem sieci.

L4 przez internet – jak je dostać?

Aby otrzymać L4 przez internet, należy przede wszystkim wybrać odpowiednie centrum medyczne zajmujące się obsługą pacjentów za pośrednictwem internetu. Adresy oraz opinie na temat centrów można znaleźć online.

Następnie należy zarejestrować się na stronie internetowej centrum oraz wybrać lekarza, z którym ma odbyć się konsultacja. Poza lekarzami medycyny rodzinnej dostępni są również lekarze specjaliści w różnych dziedzinach. W kolejnym kroku wnosi się opłatę za wizytę – można wykonać ją szybkim przelewem. Następnie ma miejsce konsultacja lekarska we wcześniej wyznaczonym terminie. Podczas niej lekarz może wypisać L4 oraz recepty dla pacjenta.