Ból głowy to powszechna dolegliwość, którą zna niemal każdy. Jednym z typów bólu głowy jest migrena. Wszyscy o niej mówią, lecz niewiele osób rozumie specyfikę tego schorzenia. Migrena jest traktowana jak stan chorobowy, bardzo uciążliwy i utrudniający wykonywanie codziennych prac i obowiązków. Kiedy mamy do czynienia z migreną?

Co to jest migrena?

Pierwsze informacje o migrenie sięgają czasów antycznych. W I wieku n.e Arteteusz z Kapadocji opisał tzw. heterokranię, której objawy były identyczne w porównaniu ze współcześnie rozumianą definicją migreny. Przez wiele lat badacze i lekarze starali się zrozumieć mechanizm migreny.

Zgodnie z klasyfikacją opracowaną przez Międzynarodowe Towarzystwo Bólów Głowy, migrena jest zaliczana to pierwotnych bólów głowy, więc takich, które występują samoistnie i traktorane są jako odrębny stan chorobowy. To najczęściej występujący ból głowy. Z migreną może zmagać się nawet 15-15% kobiet i od 6 do 8% mężczyzn. Pierwsze dolegliwości migrenowe pojawiają się jeszcze przed ukończeniem 40 roku życia, jednak częstotliwość występowania ciężko stwierdzić, gdyż wielu pacjentów nie zgłasza się z tym problemem do lekarza.

Typowe objawy migreny

Przeważającym objawem jest napadowy, jednostronny ból głowy, umiejscowiony za gałką oczną w obrębie czoła i skroni. Utrzymuje się od od 4 nawet do 72 godzin, towarzyszą mu nudności i wymioty, oraz nadwrażliwość na światło, zapachy, hałas.

U pewnej ilości chorych migrena poprzedzona jest różnymi objawami określanymi jako aura migrenowa. Mogą być to zaburzenia wzrokowe (mroczki, ubytki w polu widzenia) drętwienie lub niedowład połowiczny, afazja (niezdolność do mówienia) a nawet także zaburzenia nastroju, utrata apetytu i problemy z koncentracją.

Jak najlepiej zdiagnozować migrenę?

Naukowcy opracowali szczegółowe kryteria pozwalające rozpoznać migrenę. Migrenę bez aury stwierdza się gdy.

 • wystąpi co najmniej 5 napadów bólu,
 • ból trwa od 4 do 72 godzin,
 • napad bólu spełnia co najmniej 2 cechy: ból jest jednostronnym ma charakter pulsujący, nasilenie bólu jest średnie lub znaczne, wysiłek fizyczny nasila ból.

Migrenę z aurą diagnozuje się, gdy wystąpiły co najmniej 2 objawy i 3 wymienione cechy:

 • pojawił się co najmniej jeden objaw odpowiadający aurze.,
 • aura narasta i utrzymuje się dłużej niż 4 minuty,
 • aura migrenowa utrzymuje się nie dłużej niż 60 minut.
 • ból głowy pojawia się po aurze nie później niż po 60 minutach.

Przyczyny występowania migreny

Przyczyny rozwoju migreny nie są jeszcze do końca zbadane. Wielu lekarzy obwinia za to wyolbrzymioną nadreaktywność mózgu na bodźce, które u zdrowych osób nie wywołują żadnych dolegliwości. Choroba ta ma charakter dziedziczny.

Metody leczenia migreny

Leczenie migreny ma dwa cele – zniesienie bólu i przerwanie napadu choroby oraz zapobieganie wystąpienia kolejnych napadów. W doraźnym leczeniu bólu stosuje się kwas acetylosalicylowy (Aspirin Pro, Etopiryna, Excedrin MigraStop), paracetamol (Paracetamol Hasco, Solpadeine, Panadol) lub preparaty z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. naproksen, ibuprofen, ketoprofen, diklofenak). Leki te należy przyjmować w czasie aury lub najpóźniej na początku napadu migreny, ponieważ łagodzenie bólu w późniejszej fazie może być mało skuteczne.

Czy można uchronić się przed migreną?

Nie ma metody na całkowite wyleczenie migreny, jednak do pewnego momentu można ją kontrolować i to nie tylko przez farmakoterapię.

Zaliczają się do nic też:

 • głód – pozostawanie na czczo przez dłuższy czas
 • niektóre pokarmy zawierające fenyloetyloaminę, również czerwone wino, kawa, herbata, czekolada, kakao, żółty ser, owoce cytrusowe, jajka, orzechy, pomidory,
 • palenie tytoniu,
 • za duża lub za mała ilość snu
 • stres emocjonalny, a również odprężenie po stresie
 • długie oglądanie telewizji
 • temperatura (za niska lub wysoka, mocne światło ,hałas silny wiatr