Organizację imprez masowych określają specjalne przepisy. Ustawodawca zawarł w nich informacje dotyczące między innymi tego, od jakiej ilości uczestników zaczyna się impreza masowa, którą obowiązkowo należy zgłosić w odpowiednich organach samorządowych. Imprezy z dużą liczbą uczestników muszą zostać zabezpieczone w odpowiedni sposób. Chodzi tu zarówno o względy bezpieczeństwa, tj. ochronę policji czy prywatnych ochroniarzy czuwających nad bezpieczeństwem uczestników, a także o zabezpieczenie medyczne imprez.

 

Warto wiedzieć, że organizacja imprez integracyjnych też niekiedy wymaga zabezpieczenia medycznego, zwłaszcza jeżeli gromadzi dużą ilość uczestników. Najlepsza organizacja imprez to taka, gdy organizator zapewni uczestnikom zabawy maksimum bezpieczeństwa. Czasem warto zainwestować w zabezpieczenie medyczne, nawet jeżeli nie wymagają tego stosowne przepisy. Szybka interwencja lekarza podczas nagłego wypadku może niekiedy uratować życie – w takich sytuacjach liczy się każda minuta, a zespół ratowniczy stacjonujący na miejscu imprezy może zareagować błyskawicznie, bez konieczności tracenia czasu na dojazd do miejsca zdarzenia.

Do kontroli trzeźwości polecamy alkomaty osobiste, które można zakupić w sklepie alkopatrol.pl. Należy pamiętać, że kalibracja alkomatu jest niezbędna do jego prawidłowego działania. Każdy alkomat należy kalibrować minimum raz w roku.