Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, lepiej znany jako Wydawnictwo Medyczne PZWL wpisany jest w całą powojenną historię naszego kraju. Powstał w 1945 roku i od tego czasu jest wiodącym wydawcą czasopism i książek z branży medycznej. Na przestrzeni ponad 70 lat istnienia Wydawnictwa Medycznego oferta kierowana na rynek księgarski obejmowała głównie mocno specjalistyczne opracowania autorstwa wielu wybitnych autorytetów — praktykujących lekarzy medycyny oraz badaczy klinicznych. W obecnej ofercie wydawnictwa można znaleźć bardzo bogaty przekrój literatury adresowanej do środowiska medycznego. Można wyróżnić kilka typów opracowań, z którymi można się spotkać najczęściej. Jest to literatura zawodowa, podręczniki akademickie, encyklopedie, słowniki i leksykony. Oczywiście — autorzy tych pozycji to nie tylko Polacy. Znaczna część oferowanych tytułów to prace uznanych na całym świecie autorów ściśle związanych z medycyną.

Wydawnictwo Medyczne PZWL nie trzyma się kurczowo tradycji i stale aktualizuje swoją ofertę tak, by być na bieżąco ze wszystkimi wymaganiami, jakie stawiają rynkowi jego odbiorcy. Dlatego wiele pozycji oferowanych jest nie tylko w wersjach papierowych, ale również jako świetnie przygotowane i skonwertowane do współczesnych formatów e-booki.

Wydawnictwo Medyczne PZWL — największa oferta na księgarskim rynku medycznym

Dominująca pozycja, jaką na polskim rynku odgrywa wydawnictwo lekarskie PZWL nie wzięła się znikąd. Jest ona wynikiem konsekwentnej polityki wydawniczej i wielu umów podpisanych z innymi wydawnictwami — zarówno polskimi, jak i międzynarodowymi. Dzięki temu w ofercie Wydawnictwa Medycznego PZWL można znaleźć książki takich wydawców jak Helion, Wolters, Kluwer czy innych oficyn zrzeszonych w ramach Polskiego Wydawnictwa Naukowego. W Księgarni Medycznej można oczywiście również znaleźć wydawnictwa ciągłe, periodyki naukowe, publikacje specjalizacyjne oraz szczegółowe informacje o wydarzeniach i konferencjach naukowych organizowanych w różnych ośrodkach naukowych i akademickich.

Wydawane książki należą do wielu specjalności i adresowane są do różnych odbiorców.

Najbardziej oczywistym odbiorcą jest środowisko medyczne — zarówno profesjonaliści poszukujący uzupełnienia swojej dogłębnej wiedzy, jak i akademicy, którzy dopiero rozpoczynają swoją podróż w głąb własnej specjalizacji medycznej. Niektóre dyscypliny reprezentowane w wydawnictwie są bardzo tradycyjne — jak np. chirurgia, ginekologia i położnictwo czy pielęgniarstwo. Coraz częściej jednak można znaleźć pozycje reprezentujące nowe nurty, którymi coraz śmielej podąża myśl medyczna — techniki relaksacyjne, medytacja i inne gałęzie, do niedawna z niechęcią traktowane przez środowisko tradycyjnej medycyny. Oczywiście — bardzo szeroko reprezentowane są dziedziny, które uznaje się za najbardziej komercyjny dział medycyny — kosmetologia, chirurgia estetyczna, transplantologia. Osoby poszukujące własnego sposobu na zdrowe życie również znajdą wiele pozycji dla siebie.

Wydawnictwo Medyczne PZWL — siła doświadczenia, potęga nowoczesności

Kilkadziesiąt lat obecności na rynku wydawniczym w tak trudnej branży sprawiły, że Wydawnictwo Medyczne PZWL wypracowało własny model prowadzenia przedsiębiorstwa, które potrafi dopasować się do zmieniających się wymagań współczesności. Zgodnie z teorią mówiącą, że najlepszym sposobem przewidywaniem przyszłości jest samodzielne jej kreowanie, wydawnictwo bardzo aktywnie opracowuje i wprowadza własne rozwiązania, które pozwalają ciągle utrzymywać się na czele stawki. Dlatego — w przeciwieństwie do swoich rynkowych konkurentów — Wydawnictwo Medyczne PZWL kieruje swoją ofertę do wszystkich uczestników rynku medycznego. Coraz większy udział w zakupach pozycji medycznych mają bowiem nie lekarze, ale pacjenci. Chcą oni mieć pełną świadomość procesu leczenia, któremu będą podlegać w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów zdrowotnych. Co istotne, chcą wiedzieć, w jaki sposób mogą uniknąć konieczności leczenia, dzięki zdobyciu wiedzy na temat profilaktyki chorób cywilizacyjnych.