Co to jest SQL?

Structured Query Language (SQL) to język programowania używany do zarządzania danymi w relacyjnej bazie danych. SQL może być używany do modyfikowania, wstawiania i usuwania wielu rekordów jednocześnie, oprócz innych funkcji i jest standardowym językiem używanym do zapytań do relacyjnych baz danych. Chociaż SQL został przyjęty jako standard, wiele implementacji ma unikalne cechy lub pomija części implementacji SQL, co może sprawić, że będą ze sobą niekompatybilne.

Dlaczego warto uczyć się języka SQL?

SQL jest bardzo cenną umiejętnością do nauki i opanowania, a także jest intuicyjny i łatwy w użyciu. Jest używany wszędzie i do różnych celów, w tym: finansów, muzyki, mediów społecznościowych, analizy danych itp. Dlatego też osoby znające język SQL są zawsze bardzo poszukiwane. Większość firm korzysta z dużych, relacyjnych baz danych i zawsze szuka osób posiadających umiejętności posługiwania się SQL.

Naucz się języka SQL dla początkujących dzięki kursom i szkoleniom online

Weź udział w kursach na poziomie wprowadzającym, aby nauczyć się SQL dla początkujących i dowiedzieć się o zapytaniach sql, poleceniach, składni, podzapytaniach, typach danych itp. Wprowadzenie do baz danych, uczy, jak stosować zapytania w SQL do tworzenia, czytania, aktualizowania i usuwania danych w bazie danych, koncepcje ograniczenia integralności encji i więzów integralności referencyjnej (w tym definicję pojęcia klucza obcego), szkicować koncepcyjne modele danych (w tym ER) w celu opisania struktury bazy danych i wiele więcej.

Kursy i szkolenia online dotyczące języka SQL

Jeśli zastanawiasz się, jak nauczyć się SQL, to trafiłeś we właściwe miejsce. Zapisz się na szkolenie SQL w Warszawie, Poznaniu lub Katowicach. Oferujemy serię krótkich kursów opracowanych w celu zapewnienia dogłębnej wiedzy na temat programowania SQL i przygotowania do tworzenia baz danych SQL i zarządzania nimi. Każdy kurs jest 2 dniowy i obejmuje podstawowe umiejętności zarządzania bazami danych potrzebne do pracy w dziedzinie zarządzania danymi lub w pokrewnej dziedzinie. Kursy obejmują tworzenie baz danych SQL, tworzenie programowych obiektów bazy danych SQL, zarządzanie transakcjami i współbieżnością bazy danych SQL oraz optymalizowanie wydajności aplikacji opartych na języku SQL. Naucz się podstaw języka SQL, w tym jak projektować i budować tabele bazy danych, jak projektować znormalizowany schemat relacyjnej bazy danych, jak tworzyć indeksy, implementować widoki i zapewniać integralność danych. Wszystkie oferowane kursy dostępne są online z trenerem na żywo. Oferujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie twojej firmy lub w specjalnie przygotowanym ośrodku szkoleniowym.