Jednym z problemów we współczesnym świecie z którym boryka się wiele osób jest nieprawidłowa waga ciała. Dlatego też bardzo istotną kwestią jest ustalenie wskaźnika masy ciała.

Jednym ze sposobów, który pozwala ustalić wartość prawidłowej wagi jest obliczenie wskaźnika masy ciała BMI. Jest on najprostszym współczynnikiem, który pozwala określić czy waga w stosunku do wzrostu jest prawidłowa. Wskaźnik ten z angielskiego Body Mass Index to wartość powstała przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach. Określany jest również jako wskaźnik Queteleta II.
Prawidłowa masa ciała zawiera się w przedziale 18, 5 – 24, 99 kg/m2. A zatem dla każdej osoby wartość idealna jest inna, ponieważ wpływają na nią także inne istotne czynniki, szczególnie genetyczne. Najważniejsze jest, aby trzymać się w granicach wagi prawidłowej.

W sytuacji gdy waga do wzrostu nie jest prawidłowa, zatem wynik BMI jest poza dolną lub górną granicą normy, można mówić o prawdopodobnych zaburzeniach żywienia. Do najczęstszych przyczyn nadwagi należy w szczególności wysoka kaloryczność posiłków oraz idący z nią w parze brak aktywności fizycznej.