Rok 2019 i 2020 przyniósł wiele zmian związanych z obowiązkiem rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Zmiany te dotyczą głównie wycofywania kas rejestrujących sprzedaż dla potrzeb obliczania podatku VAT z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Ten typ kas zastąpić mają nowoczesne kasy fiskalne online. Zmiany polegają głównie na wskazaniu od kiedy wyznaczone grupy zawodowe mają obowiązek wymiany kas starego typu na nowe kasy fiskalne. Ze względu na panującą pandemię wywołaną przez wirusa grypy COVID, przesunięto dla niektórych grup zawodowych obowiązkowe terminy wymiany kas na nowe kasy on-line.

Co to są kasy fiskalne online?

Ustawa o podatku VAT wprowadziła również przepisy związane ze sposobem prowadzenia ewidencji dla potrzeb tego podatku oraz sposoby rejestracji za pomocą kas. Dotychczas kasa fiskalna prowadziła rejestrację w formie elektronicznego lub papierowego zapisu. Kasy te mają zostać wycofane z użytkowania i na ich miejsce każdy podatnik VAT zobowiązany jest lub będzie w przyszłości do zaopatrzenia się w kasy fiskalne online. Polega to na tym, że każda kasa fiskalna połączona jest drogą internetową ze specjalnie do tego celu powołanym Centralnym Repozytorium Kas (CRK).

Co to jest Centralne Repozytorium Kas?

Repozytorium jest to miejsce uporządkowanego przechowywania danych. W dobie rozwoju nowoczesnej technologi elektronicznej bardzo często repozytoria przechowują dane w postaci elektronicznych zapisów. Centralne Repozytorium Kas prowadzone jest przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i przeznaczone jest do gromadzenia wszelkich zapisów pochodzących od użytkowników kas fiskalnych, działających w systemie online. Na bazie zebranych informacji dokonywane są różnego rodzaju analizy i kontrole związane z tym jak funkcjonują kasy fiskalne online.

W związku z wprowadzeniem takiego systemu, użytkownik kasy fiskalnej nie ma możliwości jakiejkolwiek ingerencji w kasę, poza zarejestrowaniem dokonaj operacji finansowej i wydaniem kupującemu paragonu potwierdzającego transakcję.

Kto i kiedy ma obowiązek wymiany kas na nowe urządzenia online?

Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 czerwca 2020 roku zmienia terminy obowiązkowej wymiany kas przez poszczególne grupy zawodowe. Jest to związane z panująca pandemią grypy. Na mocy tego rozporządzenia począwszy od 01 lipca 2021 roku wprowadza się obowiązek rejestracji sprzedaży w systemie online dla lekarzy i stomatologów. Oznacza to, że te grupy zawodowe najpóźniej do 30 czerwca 2021 roku muszą się zaopatrzyć w nowe kasy i automatycznie wprowadzić je do systemu przesyłu danych do CRK.

Kto i od kiedy ma obowiązek wprowadzić kasy fiskalne online

Od 1 stycznia 2020 roku:

– sprzedawcy benzyny, olejów silnikowych, olejów napędowych, gazu do napędu silników spalinowych
– mechanicy i inni usługodawcy z branży naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, wulkanizatorzy świadczący usługi naprawy, bieżnikowania i wymiany opon.

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązek ten obejmuje:

– hotele, pensjonaty, gastronomię
– osoby zajmujące się sprzedażą węgla brykietu i analogicznych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu półkoksu przeznaczonego do celów opałowych.

Od 1 lipca 2021 roku obowiązek ten obejmuje:

– usługi fryzjerskie
– usługi kosmetyczne
– usługi budowlane
– usługi prawnicze
– działalność związaną z prowadzeniem ośrodków służących poprawie kondycji fizycznej, ale tylko w zakresie pobierania opłat za wstęp
– usługi świadczone w zakresie opieki medycznej wykonywane przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Wszyscy inni podatnicy nie wymienieni w powyższych grupach będą mieli możliwość korzystania z dotychczasowych urządzeń rejestrujących sprzedaż w postaci kas fiskalnych na starych zasadach, aż do czasu wyeksploatowania posiadanych urządzeń.
Podatnicy ci będą również mogli dokonywać zakupu kas działających na starych zasadach, dokonujących zapisów z elektroniczną kopią do dnia 31 grudnia 2022 roku.