Leczenie depresji ma najczęściej charakter długotrwały, zwłaszcza w przypadku choroby o umiarkowanym lub silnym przebiegu. Jest więc to proces, w który musi być zaangażowany zarówno pacjent, jak i pomagający mu terapeuta. Jak najczęściej wygląda leczenie depresji pod względem czasu trwania?

Zanim leki zaczną działać

Aby lek na depresję mógł zacząć działać, potrzeba nieco czasu. Średnio jest to od 4 do 8 tygodni, przy czym pierwsze efekty są możliwe do zauważenia również po okresie 14 dni. Na tym etapie ważna jest jednak bliska współpraca z psychiatrą, aby móc ocenić skuteczność leczenia i dopasować dawkę preparatu do indywidualnych potrzeb.

W przypadku doświadczenia poprawy pacjent nie może też samodzielnie regulować dawek, gdyż zaburzy to skuteczność działania medykamentów i może doprowadzić do szybkiego nawrotu lub nasilenia się objawów.

Proces długotrwały

Pacjenci powinni też mieć świadomość, że leczenie depresji jest zawsze procesem długotrwałym, który wymaga kontynuowania również po ustąpieniu objawów chorobowych. Jeśli doszło do pierwszego epizodu choroby, wówczas antydepresanty stosuje się jeszcze przez okres od 6 miesięcy do roku po ustąpieniu symptomów.

Jeśli jednak choroba ma charakter nawracający, wówczas psychiatra może znacznie przedłużyć ten okres lub zalecić bezterminowe leczenie depresji. Decyzja zawsze jest jednak podejmowana po uprzedniej konsultacji z pacjentem oraz analizie jego bieżącego stanu zdrowia.

Dlaczego nie można samodzielnie rezygnować z antydepresantów?

Wielu pacjentów doświadczających poprawy swojego stanu decyduje się na zaprzestanie stosowania antydepresantów. Niestety zazwyczaj prowadzi to pojawienia się objawów odstawiennych. Zalicza się do nich m.in.

 • nadmierne pobudzenie,
 • lęk,
 • bóle głowy oraz mięśni,
 • drażliwość,
 • szumy w uszach,
 • zaburzenia snu,
 • problemy ze strony układu pokarmowego.

Objawy te mogą utrzymywać się nawet kilka tygodni i mogą łączyć się również z nasileniem symptomów samej depresji. Właśnie dlatego z medykamentów nie można rezygnować na własną rękę, gdyż utrudni to efektywne leczenie depresji.

Skutki uboczne przyjmowania antydepresantów

Psychiatra musi też poinformować pacjenta o skutkach ubocznych wynikających z przyjmowania antydepresantów, przy czym mogą one różnić się w zależności od preparatu.

Chory musi powiadomić także specjalistę o innych przyjmowanych na co dzień lekach, gdyż mogłoby one wchodzić we wzajemne interakcje. Chodzi tu również o suplementy diety, które często osłabiają działanie preparatów stosowanych przy leczeniu depresji.

Kolejną kwestią są interakcje z alkoholem, które mogą skutkować:

 • osłabieniem lub nasileniem działania leków na depresję,
 • zaburzeniami rytmu serca,
 • spadkiem ciśnienia krwi,
 • wzrostem polekowej senności.

Jak widać skuteczność leczenia depresji zależy m.in. od czasu jej trwania oraz zachowania samego pacjenta. Przy dłuższym leczeniu ważne jest też regularne pozyskiwanie e-Recept, co pacjent może robić również za pośrednictwem konsultacji online na platformie haloDoctor.pl. Można na niej uzyskać jednak nie tylko e-Receptę, ale umawiać się także na regularne e-Wizyty. Wszystko to wygodnie i dyskretnie.