Współcześnie nikt nie ma wątpliwości, że uzależnienie od środków psychoaktywnych oraz uzależnienie od alkoholu stanowią jednostki chorobowe. Osoba uzależniona z czasem doświadcza coraz większej konieczności sięgania po dane środki, traci radość życia. Stan trzeźwości zaczyna być stanem wręcz nieosiągalnym, a w osobie uzależnionej pojawia się poczucie winy, porażki wobec siebie i swoich najbliższych. Oczywiście, o ile uświadamia ona sobie swój stan. Choroba alkoholowa dla każdego pacjenta jest niezwykle trudnym doświadczeniem, a leczenie uzależnień należy do procesów długotrwałych. Prywatna klinika uzależnień pomaga pacjentom doświadczających choroby alkoholowej, rozpoznać problem i poradzić sobie z nim. Prywatny ośrodek leczenia uzależnień to miejsce bezpiecznie, gdzie nikt cię nie ocenia, ale oferuje ci zrozumienie oraz leczenie odwykowe. Co jest ważne w leczeniu uzależnień? Jak to wygląda? Gdzie szukać pomocy?

leczenie alkoholizmu

Alkoholizm i jego istota

By dojść do specyfiki problemu jakim jest alkoholizm, musimy przede wszystkim spojrzeć na liczby. Kliniczne rozpoznanie alkoholizmu tyczy ok 3% dorosłych osób w Polsce, nie oznacza to jednak, że pozostała część naszego społeczeństwa nie wykazuje objawów choroby alkoholowej czy problemów z alkoholem. Nadmierne picie to picie ryzykowne i szkodliwe, objawiające się np. w zbyt częstym sięganiu do kieliszka, spożywania i alkoholu niezależnie od okazji i wynikających z tego problemach. Wówczas okazuje się, że problem ten tyczy 14% Polaków w wieku dorosłym. Wydaje się to również niewielką liczbą, ale praktycznie każdy z nas zna kogoś, kto zbyt często zagląda do butelki. Część z tych osób należy również do osób współuzależnionych, część to tzw. dzieci DDA (dzieci alkoholików wykazując problemy w funkcjonowaniu z uwagi na problem rodzica). Wiele z osób uzależnionych doświadcza nie tylko skutków alkoholizmu, ale również różnych zaburzeń psychicznych, łącznie z depresją.

No dobrze, jak w takim razie rozpoznać, czy ktoś “tylko” pije nieco za dużo czy ma realny, poważny, zaawansowany problem z alkoholem? Objawów jest wiele i należą do nich m.in. głód alkoholowy (silny przymus picia), utrata zdolności kontrolowania zachowań związanych z piciem (unikanie picia, trzymanie się założonych przez siebie ilości wypitego alkoholu), zmiana tolerancji alkoholowej (konieczność picia coraz więcej, by osiągnąć określony stan), zaniedbywanie obowiązków, przyjemności i zainteresowań, uporczywe picie (czyli sięganie po alkohol mimo świadomości problemu i jego szkodliwych skutków. Do objawów alkoholizmu należą też objawy fizjologiczne tj. nadciśnienie, bezsenność, potliwość, zaburzenia snu, drżenie mięśniowe, niepokój, drażliwość, lęki, omamy itp.

uzależnienie od alkoholu

Źródła problemów osób uzależnionych

Skuteczność terapii alkoholowej i uzależnieniowej zależy w dużym stopniu od pacjenta i jego uświadomienia sobie problemu. Nie wystarczy tu sama czynność odstawienia alkoholu, bo pacjent samodzielnie może nie poradzić sobie z chęcią powrotu do nałogu samodzielnie. Leczenie alkoholizmu czy leczenie uzależnień w ośrodku odwykowym ma korzystny wpływ na pacjenta, jednak aby doszedł on sam do takiego wniosku jest bardzo daleka droga. W przypadku alkoholizmu, niestety czas leczenia zależy w bardzo dużej mierze od pacjenta i jego motywacji.

Dlaczego tak trudno zacząć? Powodów jest wiele, a podłożem większości jest strach, niechęć do zmian czy zaprzeczenie. Leczenie uzależnienia musi opierać się o świadomość, a w większości przypadków pacjent nie wie lub nie chce sobie uświadomić, że jest chory. Zaprzecza, ma przygotowane formy wyjaśnienia, wymówek i zaprzeczania. Problemem może być też stereotyp alkoholika jako osoby zdegradowanej, z szeroko pojętej patologii. Tymczasem w rzeczywistości choroba ta dotyka często osoby wysoko wykształcone, pracujące i żyjące na poziomie. Takim osobom wydaje się, że nie mogą być alkoholikami. Poza tym, osoba pijąc często upatruje powodów picia w środowisku zewnętrznym, w innych osobach niż w sobie. Obwinia za swój problem wszystko i wszystkich wokoło, dlatego mimo dostrzegania faktu nadmiernego picia, realistycznie nie potrafi go ocenić obiektywnie.

Ludzie uzależnieni są niechętni do uświadomienia problemu i leczeniu, bo byli już często za to oceniani i sądzą, że ponownie napotkają krytykę i odrzucenie. Boją się też spotkania ze specjalistą, bo wiedzą, że jeśli stwierdzi on chorobę alkoholową, to będą musieli się rozstać z tym, co znają. Wzbudza to ich niepokój, tak samo jak tzw. zespół odstawienniczy. Każdy z nas mniej więcej ma świadomość, że odstawienie alkoholu może powodować nieprzyjemne doznania fizyczne i psychiczne, a alkoholicy starają się ich uniknąć.

Dla części chorych skuteczna terapia uzależnień wydaje się nieosiągalnym celem, gdyż już podejmowali próbę walki z nałogiem, która się nie udała.

Odwyk alkoholowy

Proces leczenia podczas terapii uzależnień i gdzie szukać pomocy?

Jeśli chory już uświadomi sobie problem i podejmie decyzję o szukaniu pomocy, to prócz tego, ze do skutecznego leczenia potrzebna jest wola, niezbędne jest także odpowiednie miejsce.

Potocznie rozumiany odwyk alkoholowy prowadzi wiele ośrodków. Ośrodek terapii uzależnień, Ośrodek leczenia uzależnień, Prywatny ośrodek odwykowy, Klinika leczenia uzależnień. Nazw jest wiele, ale cel pozostaje jeden – terapie uzależnień z korzyścią dla pacjenta.

Standardowy czas pobytu w prywatnym ośrodku odwykowym obejmuje w pierwszej kolejności odtrucie organizmu, następnie wsparcie psychologiczne i pracę z pacjentem, a także zaordynowanie odpowiednich leków, które wspomogą proces leczenia od strony fizjologicznej. Co istotne, po zakończeniu terapii, niemal zawsze długotrwałej, pacjent nie jest pozostawiany samemu sobie. Terapia uzależnień trwa bowiem właściwie przez całe pozostałe życie pacjenta.

Prywatna terapia uzależnień Oaza

Prywatna klinika uzależnień Oaza to jedno z miejsc, gdzie możesz uzyskać fachową pomoc w swoim problemie. U nas znajdziesz kompleksową pomoc, zrozumienie, empatię. Prowadzimy terapię stacjonarną w trybie ambulatoryjnym, z poszanowaniem pacjenta i jego potrzeb. Zapewniamy ci opiekę medyczną, detoks alkoholowy, spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem. Terapie prowadzone są u nas przez wykwalifikowaną kadrę.

Prowadzimy działalność leczniczą na najwyższym poziomie, zapewniając komfortowe warunki terapii dla pacjentów i ich rodzin. Jesteśmy ośrodkiem z wieloletnim doświadczeniem, dlatego nie ma dla nas tematów tabu. Mimo to, zawsze wykazujemy indywidualne podejście do pacjenta i jego problemów. W naszym ośrodku znajdziesz spokój, pomoc, wsparcie. Dzięki pobycie w ośrodku uświadomisz sobie źródła swojego problemu, nauczysz się jak rozpoznawać błędne sposoby myślenia i zachowania, nauczymy ci radzenia sobie z silną potrzebą powrotu do destrukcyjnych zachowań. Podczas terapii nie tylko nauczysz sobie radzić z chorobą, ale także z innymi problemami. A po ukończeniu leczenia ambulatoryjnego zapewnimy ci długotrwałe wsparcie.

Czas wyjścia z ośrodka jest przełomowy dla wielu pacjentów. To wówczas, mimo przeprowadzonej terapii, wiele osób nie potrafi się odnaleźć w odzyskanej rzeczywistości, w otoczeniu osób, które pamiętają cię jako osobę z problemem. Trudno ogarnąć wstyd, poczucie winy. Bardzo często pojawia się pokusa, aby nie walczyć dalej, gdyż rzeczywistość wydaje się zbyt trudna. W tym przełomowym momencie nie pozostaniesz jednak sam, czując na sobie ręce naszego wsparcia.

Pozwól pomóc sobie i osiągnąć lepsze, świadome życie bez alkoholu.